xử lý chất thải công nghiệp Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng năm, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) động tác cung cấp thép, nhiệt điện than và chế tạo phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thị trấn khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm nông nghiệp khoảng 43 triệu tấn... Song đa số lượng chất thải này chưa được tận thu, tiêu dùng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành cung cấp khác Bên cạnh đó Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu phục vụ phân phối trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, tổ chức Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hằng ngày 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn dùng khoa học chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng khoa học đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục khoa học an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thử thách trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là đối với việc tái chế, tái dùng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, cống phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, kỹ thuật và quy mô tái chế chất thải còn lạc hậu, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ người dùng nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, công sở cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cho biết, do kỹ thuật đốt tại những người sử dung đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới kĩ năng tiêu dùng cho cung ứng vật liệu thành lập. Hơn nữa, trong chế độ chính sách vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ dùng cho các sử dụng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại những người tiêu dùng nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn bình thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại thì tro bay của các người sử dung thuộc đối tượng "có khả năng" là chất thải nguy nan. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của công ty quản lý, nhà máy cùng với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường phép tắc thu hồi xử lý rác thải sau cung cấp và khuyến khích tái chế. Dường như có Chiến lược lớn mạnh xanh năm 2012, Chiến lược vững mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 tầm nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để xây dựng cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực tưới cafe, tăng cao tiêu dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; thành lập mô hình cung ứng kết hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. đặc thù, ưu tiên tái chế, tiêu dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, cung ứng vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi phân phối; thúc đẩy cung ứng năng lượng từ chất thải thị trấn.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các công nghệ tiên tiến để xử lý tăng cường chất lượng tro xỉ, cải thiện công đoạn lắp ráp đốt than, tăng kỹ năng tái sử dụng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, dạy bảo liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái dùng tro xỉ từ nhiệt điện than. nâng cao tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả tiêu dùng vật liệu xây dựng không nung, vững mạnh thị trường vật liệu xây dựng từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chính sách, cách thức ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... với các công ty xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thử thách với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã thành công trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho cung ứng. Do đó, với kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng cung cấp Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện công sở GC International tán thành, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì tài năng thu gom, tái tiêu dùng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu khoa học, nguồn lực... để thu gom, tái dùng rác thải. GC International chuẩn bị hỗ trợ, chuyển giao khoa học, kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải