Sau thời gian mưa lũ kéo dài, dịp này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nhân dân huyện Đô Lương gieo trồng cây hành tăm.


Diện tích cây hành tăm ở huyện Đô Lương được cơ cấu trồng trên vùng cao cưỡng, không chủ động nước, trồng các loại cây khác không hiệu quả. Tag: phần mềm pha dung dịch thuỷ canh

Năm nay, toàn huyện Đô Lương gieo trồng trên 60 ha cây hành tăm, trong đó tập trung chủ yếu ở xã Trù Sơn 50 ha, Nhân Sơn và Minh Sơn mỗi xã 5 ha.

Những năm gần đây, người dân Đô Lương phát triển cây hành tăm bởi cây hành chịu được hạn, mất ít công đầu tư chăm bón nhưng cho thu nhập cao hơn 3 đến 4 lần so với trồng các loại cây khác. Tag: phần mềm pha thuốc thuỷ canh

Theo kinh nghiệm của bà con nông dân, để trồng hành tăm đạt năng suất cao từ 4 - 5 tạ/sào, phải làm đất nhỏ, luống cao, sau đó rải phân chuồng và NPK, trỉa đều củ, tiếp tục phủ trấu và một lớp đất.

Sau khi trỉa hành, phủ thêm cây bổi lên trên mặt luống. Tag: phần mềm trồng thuỷ canh

Bà con nông dân Đô Lương phấn đấu hoàn thành gieo trồng cây hành tăm trước ngày 10/8/2018./.

Nguồn: 2lua.vn/article/bi-quyet-trong-hanh-tam-nang-suat-cao-cua-nong-dan-do-luong-5b963cec425cc58365670071.html