Những ngày qua, mưa lớn đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phục hồi của cây lúa.

Thời gian sinh trưởng của lúa mùa rất ngắn do đó công tác chăm sóc phải khẩn trương, tập trung. Tag: may thoi khi


Để giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, đối với những diện tích còn bị ảnh hưởng của mưa ngập bằng mọi biện pháp khẩn trương tháo rút nước, khi rút nước cần té nước để làm sạch bám bẩn, rong rêu trên lá, tăng khả năng quang hợp cho cây. Khi đã lộ phiến lá cần phun ngay một số chế phẩm như: K-H, ET, Pennac P, Siêu lân… để kích thích ra rễ; khi cây ra rễ trắng, hồi phục trở lại mới được tiến hành tỉa dặm, chăm sóc. Tag: phần mềm nông nghiệp

Đối với những diện tích ít hoặc không bị ảnh hưởng của mưa ngập cần khẩn trương chăm sóc ngay bởi thời gian sinh trưởng của lúa mùa rất ngắn.

Nước ngập cũng gia tăng tình trạng ốc bươu vàng cắn phá, bọ trĩ gây hại vì vậy cần kiểm tra và có biện pháp phun trừ kịp thời. Tag: phần mềm phối trộn thức ăn

Nguồn: 2lua.vn/article/cham-soc-lua-sau-ngap-ung-5b84f342425cc5e12babf9fe.html