Bạn là một doanh nghiệp, bạn muốn biết các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp như thế nào? Dưới đây chúng tôi sẽ sơ lược cho quý vị các bước cơ bản để đăng ký sư dụng hóa đơn điện tử.Xem >>>> Dịch vụ hóa đơn điện tử

Các bước cơ bản để đăng ký sư dụng hóa đơn điện tử.
1. Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì người sử dụng tìm kiếm mẫu quyết định áp dụng theo mẫu phụ lục 1 Thông tư số 32/2011/TT-BTC
2. Tiếp theo, người dùng sẽ truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cụ thuế theo mẫu số 01/ĐK-HĐXT.
3. Sau khi đã truy cập xong thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký các nội dung như:
Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Đăng ký sử dụng một hay nhiều chứng thư số để thực hiện các giao dịch với cơ quan thuế.
4. Lúc này, doanh nghiệp sẽ nhận được một thông báo từ cơ quan thuế tới hòm thư điện tử về việc có chấp nhận hay không việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
5. Nếu được chấp nhận thì cơ quan thuế sẽ cấp tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu cho doanh nghiệp.
Nếu doanh nghiệp không được chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng sẽ được nhận một thông báo từ chối.
6. Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công doanh nghiệp cần đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử với nhà cung cấp để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.
Xem thêm: Bảng báo giá hóa đơn điện tử VNPT