Hiện nay các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ hoặc mới thành lập đều lựa chọn sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói. Dịch vụ kế toán trọn gói của lasun có trình tự rất nghiêm ngặt và đảm bảo hoàn thành mọi công việc trong khoảng thời gian ngắn cho doanh nghiệp của bạn.

Nội dung dịch vụ kế toán trọn gói

Nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói

Khảo sát bộ máy hoạt động của công ty từ cơ cấu tổ chức đến lĩnh vực hoạt động

Hỗ trợ tư vấn và xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận chức năng.

Xây dựng hệ thống mẫu biểu, báo cáo quản trị và các báo cáo đặc thù khác

Xây dựng hệ thống phân tích và lấy số liệu

Xây dựng và lên tổng hợp các báo cáo tài chính theo tháng, quý hoặc năm

Đưa ra các đánh giá, nhận xét về doanh thu và quản trị chi phí theo yếu tố

Đảm bảo tuyệt đối thông tin tài chính của doanh nghiệp

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói lasun

Hàng tháng, định kỳ bên nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp bạn đến nhận chứng từ hoặc bản sao chứng từ đã phát sinh trong tháng do khách hàng tập hợp ( có biên bản giao nhận ).

Sau đó xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.

Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán thuế, phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.
Xử lý nghiệp vụ : Cập nhật vào hệ thống sổ sách. Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt , tiền gửi. Theo dõi chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ , hợp đồng theo thời điểm. Lên tổng hợp nhập – xuất – tồn cuối tháng.

Lên cân đối phát sinh , lãi , lỗ , xác định kết quả kinh doanh hàng tháng và thay doanh nghiệp nộp tờ khai , báo cáo hàng tháng , hàng quý, hàng năm.

Làm báo cáo về tình hình tài chính của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời , tránh các sai sót, sai phạm tiềm tang, vi phạm pháp luật

Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp được vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế và hoàn thiện hệ thống sổ cuối năm.

Dịch vụ kế toán trọn gói của lasun sẽ là một biện pháp hoàn hảo dành cho doanh nghiệp của bạn. Bạn chỉ cần phải bỏ ra mức chi phí vô cùng thấp mà bộ phận kế toán của doanh nghiệp vẫn hoạt động vô cùng tốt. Truy cập www.lasun.vn để biết thêm chi tiết.