Loại hình công ty TNHH ngày nay đang được rất nhiều người ưu chuộng và có mong muốn thành lập công ty TNHH. Theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về hồ sơ và thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên mới nhất của Lasun.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

• Một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
• Một bản dự thảo Điều lệ công ty.
• Nếu thành viên là cá nhân phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác kèm theo.
• Nếu thành viên đằn kí là tổ chức phải có bản sao quyết định thành lập, các văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền của pháp luật.
• Một bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
• Đối với những ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề thì phải đi kèm theo chứng chỉ hành nghề của người thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH hai thành viên

Để thành lập công ty TNHH hai thành viên, chủ đầu tư phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

• Một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu có sẵn.
• Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ kí của các thành viên sáng lập công ty.
• Một bảng danh sách thành viên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân, Các giấy tờ chứng thực cá nhân có thể gồm theo cả giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
• Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác,và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân
• Một văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với những ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
• Bản sao giấy chứng nhận đăng kí ngành nghề của những ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là một số điều cần biết trong hồ sơ thành lập công ty TNHH, nếu bạn vẫn còn băn khoăn có thể truy cập http://dichvuthanhlapcongty.com.vn/ để nhận được tư vấn trực tiếp từ nhân viên.