Bạn đang sử dụng dịch vụ tổng đài IP nhưng bạn chưa nắm được hết 3 điểm tốt mà nó đem lại. Dưới đây là những thông tin cần thiết giúp đỡ bạn có thể hiểu rõ hơn về dịch vụ tổng đài IP.tong dai dien thoai noi bo

nếu như bạn đã từng sử dụng tổng đài IP thì bạn sẽ thấy nó dễ cài đặt và thiết lập cấu hình hơn tương đối nhiều so với hệ thống điện thoại thông thường. Nó được thiết lập thông qua giao diện web, không nên phải cài đặt bất cứ một phần mềm phức tạp nào để vận hành. Bất cứ người nào có hiểu biết về máy tính và Windows đều có thể cài đặt và cấu hình hệ thống PBX. Một hệ thống điện thoại truyền thống thường cần có nhân viên cài đặt được huấn luyện về chính hệ thống đó. Hơn nữa sẽ dễ dàng hơn trong việc quản lý hơn nhờ giao diện cấu hình trên web: Thông thường một hệ thống điện thoại IP có giao diện cấu hình dựa trên web, cho phép bạn bảo trì và hiệu chỉnh hệ thống điện thoại của mình một cách đơn giản. Giao diện của một hệ thống điện thoại thông thường thường khó sử dụng nguyên nhân vì được thiết kế để chỉ một vài người cài đặt hệ thống mới có thể sử dụng hiệu quả được.

điểm vượt trội thứ hai thiết thực nhất đó là tiết kiệm và làm giảm chi phí cuộc gọi bằng phương pháp sử dụng một nhà cung cấp thêm dịch vụ VOIP đối với cuộc gọi đường dài hay là cuộc gọi quốc tế. Kết nối điện thoại đơn giản giữa những văn phòng/chi nhánh và gọi miễn phí.

lap dat tong dai noi bo

điểm vượt trội thứ ba là bạn không nên đi dây điện thoại riêng mà chỉ sử dụng mạng máy tính. Hầu hết 5 hệ thống điện thoại IP cho phép bạn kết nối điện thoại phần cứng trực tiếp vào cổng mạng tiêu chuẩn của máy tính (mà nó có thể sẻ chia với máy tính ở bên cạnh). Điện thoại dạng phần mềm có thể được cài đặt thẳng lên máy tính. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải lắp đặt & duy trì một mạng dây riêng cho hệ thống điện thoại, nó cho phép bạn linh động hơn trong việc mở rộng và thêm người dùng. nếu như bạn đang chuyển đến văn phòng mới và chưa kéo dây điện thoại, bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều bằng phương pháp chỉ cần lắp đặt một mạng máy tính.

ưu điểm thứ tư là bạn không phải phụ thuộc vào nhà sản xuất. Sử dụng điện thoại chuẩn: 5 hệ thống điện thoại IP là tiêu chuẩn mở. Ngược lại, hệ thống điện thoại thông thường hay đòi hỏi điện thoại phải sử dụng 4 tính năng cao cấp và những mô-đun mở rộng để thêm tính năng.