Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Xuân Lộc (huyện Thường Xuân) thực hiện mô hình “Thâm canh cây sa nhân trên nương rẫy”.Mô hình được triển khai với diện tích 5,1ha, 5 hộ tham gia. Các hộ được hỗ trợ 100% giống và 50% phân bón, thời gian thực hiện trong 8 tháng. Địa điểm triển khai tại nơi có diện tích đất lâm nghiệp lớn, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp với cây sa nhân. Tag: may thoi khi

Đến nay cây sa nhân trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%, chiều cao trung bình đạt 60 - 70cm, được đánh giá là phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã Xuân Lộc. Bước đầu cho thấy, đây là loại cây dễ trồng, không “tranh chấp” đất với cây trồng khác, chỉ tận dụng đất dưới tán rừng, góp phần vào việc chống xói mòn, tạo độ ẩm, hạn chế cháy rừng, tăng hệ số sử dụng đất. Tag: công suất sục khí ao tôm

Do chi phí đầu tư thấp, dễ áp dụng, mô hình hoàn toàn phù hợp với bà con dân tộc miền núi. Với giá trị kinh tế đã được khẳng định, mô hình đã tạo hướng đi mới trong sản xuất lâm nghiệp. Tag: phầm mềm tính diện tích nhà kính

Nguồn: 2lua.vn/article/tham-canh-sa-nhan-tren-nuong-ray-5a73c8a0e49519c43f8b456b.html