Khi thực hiện sự kiện bạn luôn muốn perfect 100%. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng như vậy, có hàng trăm nghìn nguy cơ thất bại có thể xảy ra. Có nhưng nguy cơ thất bại được lường trước, cũng có nhưng rủi ro kiểu như trên trời rơi xuống. Rủi trong trong event là những ảnh hưởng tác động có thiểu tiêu cực hay là tích cực tới sự kiện.

Khi nào nguy cơ thất bại xuất hiện ?

nguy cơ thất bại trong sự kiện được ví như một quả bom hẹn giờ bỡi lẽ chả ai biết được chính xác nó khi nào đến, tới ở giai đoạn nào.

Có thể kể tới một vài rủi ro sau đây:

Thay đổi hoàn toàn ý tưởng tổ chức

không hề ít vấn đề chuẩn bị trước không được bên B giao đúng hẹn

Set up địa điểm vội vàng.

công ty tổ chức sự kiện tất niên

Phân loại nguy cơ thất bại phổ biến

nguy cơ thất bại do sự cố không dự lường trước được, ảnh hưởng bỡi đa số yếu tố bất lợi ngoài dự tính. Nhưng yếu tố này có thể bất ngờ thành công hay thất bại, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng người tham dự.

rủi ro về con người: rủi ro này xuất phát từ vấn đề nhân sự được giao đảm nhận đa số khâu trong sự kiện, gây ra ảnh hưởng tới điểm vượt trội chung và sự hoàn hảo của sự kiện. Nhân sự được chuẩn bị chu đáo tuy nhiên đúng lúc sự kiện xảy ra thì không khám phá được người đảm trách và cả người thay thế.

nguy cơ thất bại về mặt thời gian: Đây là rủi ro do không vó sự chuẩn bị chu đáo từ trước, ý tưởng chủ đạo không rõ ràng, thời gian triển khai ý tưởng quá dài hoặc quá ngắn. nguy cơ thất bại này cũng có thể tới trong quá trình ước lượng thời gian không phù hợp với từng công đoạn và thời điểm tổ chức chưa thật sự phù hợp với event.

nguy cơ thất bại do bên B: các nhà cung cấp không đáp ứng được nhu cầu công việc. nguy cơ thất bại này có thể xuất phát từ vấn đề Ngân sách, đây cũng được coi là hệ quả của các rủi ro khác, có thể gây phá sản, ảnh hưởng tới uy tín bên thực hiện event.

công ty tổ chức tất niên

Quản trị rủi ro

Quản trị nguy cơ thất bại là quản trị đa số nguồn lực bên ngoài và bên trong, nguồn lực khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến event, đề ra giải pháp để hạn chế nguy cơ thất bại và phát huy tính tích cực khi rủi ro xảy ra.

Giải pháp tổ chức

Để hạn chế được các nguy cơ thất bại trong suốt quá trình tổ chức cần có sự bố trí nguồn nhân lực, vật lực hợp lý. Cân bằng được 3 vấn đề cơ bản là thời gian, con người và tài chính. cần xác định đa số hạng mục ưu tiên triển khai thực hiện, luôn luôn có phương án dự phòng khi rủi ro xảy ra.