Chất thải nguy nan là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hiểm trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy khốn khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy nan tới môi trường và sức khoẻ loài người.

Tính đến tháng 12 năm 2006, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14.318 cở sở cung cấp công nghiệp, nhưng hiện nay chỉ có 122 cơ sở cung ứng công nghiệp có quy mô doanh nghiệp, còn lại là các cơ sở nhỏ, quy mô động tác ở mức gia đình. Các cơ sở cung ứng có quy mô đại lý phân bố chủ quản trên địa bàn thị trấn Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Mê Linh, huyện Bình Xuyên và tập trung vào 8 nhóm ngành chính sau: cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử; chế tạo vật liệu xây dựng; dệt may, da giày; chế biến nông sản thực phẩm; rượu bia và nước giải khát; dược phẩm và hoá chất sử dụng; khai thác tài nguyên; và các nhóm ngành khác như ngành cung ứng giấy, nhựa, cao su, pin, đồ gỗ gia dụng... Công ty xử lý chất thải công nghiệpVới đặc thù đơn nhất của mỗi nhóm ngành, mức độ phát thải các chất thải (lượng chất thải, khối lượng…) của mỗi nhóm ngành rất khác nhau. Theo số liệu tổng hợp vào tháng 5 năm 2007, chỉ có 52 trong tổng số 122 cơ sở chế tạo công nghiệp có quy mô đại lý gửi “lên tiếng thống kê về khối lượng, tình hình thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn gian nguy” về Sở Tài nguyên và Môi trường (chiếm 42,6% tổng số đại lý), với tổng lượng chất thải rắn phân phối là 718.430 kg/tháng và 240 m3/tháng, 2.000 vỏ thùng/tháng (loại thùng phi chứa nguyên liệu loại 60 lít, 200 lít); tương đương 752 tấn/tháng. Lượng chất thải rắn chế tạo gian nguy khoảng 265.474 kg/tháng và 74 m3/tháng, 65 vỏ thùng/tháng (tương đương 299 tấn/tháng), có các loại chất thải đa dạng tại các cơ sở như: dầu mỡ, dung môi, hoá chất thải, cặn dầu máy, cặn bùn, cặn sơn, cặn lắng có thể chứa kim loại nặng như Sắt, Man gan, Can xi…, vỏ thùng đựng sơn, giẻ lau dính dầu mỡ, mực in, item giầy hỏng… Đây là một khối lượng chất thải nguy nan khá lớn, chiếm khoảng trên dưới 30% tổng lượng chất thải rắn cung ứng. Trong 8 nhóm ngành sản xuất công nghiệp, nhóm các ngành phân phối khác phát sinh nhiều chất thải nguy hại nhất, trong đó cơ bản là ngành phân phối đồ gỗ gia dụng với tổng khối lượng là 226.976 kg/tháng và 74 m3/tháng, 15 vỏ thùng/tháng; đứng thứ 2 là ngành cơ khí, lắp ráp ôtô, xe máy, điện tử với tổng khối lượng là 28.244 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Ngành cung ứng vật liệu thành lập có chất thải khá lớn, tuy không có nhiều chất thải nguy khốn nhưng làm ô nhiễm nặng về môi trường về bụi và phế thải đổ bừa bãi, mất vệ sinh nơi cung cấp, ảnh hưởng đến các cơ sở phân phối khác trong các khu công nghiệp. Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Với tổng lượng chất thải rắn công nghiệp tổng hợp được từ 52 trong tổng số 122 cơ sở công nghiệp là 752 tấn/tháng (trong đó chất thải rắn không gian nguy là 453 tấn/tháng, chất thải rắn nguy nan là 299 tấn/tháng), hay 25 tấn/ngày thì đã tương đương với 1/4 lượng phát thải chất thải rắn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (với tổng lượng 99,3 tấn/ngày); song theo ước tính chung, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp trong tỉnh có thể lên tới 1.058 tấn/tháng, trong đó chất thải rắn nguy hiểm là 423 tấn/tháng.

Lượng chất thải rắn chế tạo nói chung và chất thải rắn nguy khốn tập trung chính yếu trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và hai huyện Mê Linh và Bình Xuyên do tổng số cơ sở sản xuất của 4 đơn vị hành chính này chiếm 82,8% tổng số cơ sở chế tạo của toàn tỉnh.


Trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên hiện có 29 cơ sở phân phối công nghiệp, tập trung chính yếu trong khu công nghiệp Khai Quang, chiếm khoảng 23,8% số cơ sở chế tạo của toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê năm 2007, thành phố Vĩnh Yên là địa phương có số cơ sở cung ứng công nghiệp nhiều thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc, sau huyện Mê Linh. Theo công bố của 10/29 nhà phân phối trên địa bàn đô thị phát hình thành lượng chất thải rắn là 114.935 kg/tháng và 220 m3/tháng, có chất thải rắn sinh hoạt là 200 kg/tháng; chất thải rắn cung cấp không nguy khốn là 97.355 kg/tháng và 220 m3/tháng; chất thải rắn nguy hiểm là 17.380 kg/tháng. Chất thải rắn nguy nan chủ công được các cơ sở chế tạo thuê các cơ quan môi trường xử lý hoặc đốt. ước tính một cách sơ bộ lượng chất thải rắn gian nguy có thể phát sinh trên địa bàn thị trấn Vĩnh Yên sẽ vào khoảng 1.000 tấn/năm.

Trên địa bàn thị xã Phúc Yên hiện có 14 cơ sở cung ứng công nghiệp, chiếm 11,5% số cơ sở cung ứng của tỉnh. Lượng chất thải nguy hại của 6/14 cơ sở phân phối đạt 10.183 kg/tháng, 122 tấn/năm. Chất thải rắn nguy nan đã được đi chôn lấp hoặc bán, đốt hoặc thuê đơn vị đủ tác dụng xử lý. Trên thực tế, lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn thị xã Phúc Yên còn lớn hơn nhiều lượng chất thải đã báo cáo của các cơ sở cung cấp. Theo ước tính sơ bộ, lượng chất thải rắn nguy khốn có thể lớn gấp 2 lần, tức là có khoảng 240-250 tấn/năm.


Huyện Mê Linh có 44 cơ sở cung cấp công nghiệp, tập trung chủ quản trong khu công nghiệp Quang Minh. Lượng chất thải rắn nguy khốn của 16/44 cơ sở chế tạo ở Mê Linh là 15.058 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Chất thải rắn nguy khốn đã được các cơ sở phân loại, thu gom và chuyển các công ty môi trường xử lý. Theo chuyên mục chất thải rắn nguy khốn thì hầu hết các cơ sở sản xuất đều phát sinh chất thải rắn nguy hiểm. bởi vậy, lượng chất thải nguy hại trên địa bàn huyện có thể lớn gấp 2 lần lượng chất thải nguy hại đã báo cáo của 16/44 cơ sở, tức là đạt khoảng 30 tấn/tháng và 100 vỏ thùng/tháng.

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 14 cơ sở chế tạo công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Bình Xuyên là 256.170 kg/tháng, khoảng 3.074 tấn/năm. Lượng chất thải rắn nguy khốn của 3/14 cơ sở cung cấp là 8.940 kg/tháng (khoảng 107 tấn/năm). Chất thải rắn nguy khốn đã được các cơ sở cung ứng thu gom, phân loại và đưa công ty môi trường xử lý hoặc để trong tập đoàn chưa xử lý và bán như người sử dung cung ứng ống thép Việt Đức. Như vậy, việc quản lý và xử lý chất thải rắn nguy khốn chưa thực sự đúng quy định vì không hề cơ quan hay cơ sở thu mua phế liệu nào cũng có tác dụng xử lý chất thải rắn nguy khốn.Theo số liệu thống kê năm 2007, tại các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; mỗi huyện chỉ có từ 1-7 cơ sở cung cấp công nghiệp và tổng số có 21 cơ sở chế tạo công nghiệp. Tuy nhiên, lượng chất thải nói chung, đặc trưng là chất thải rắn nguy hiểm phát sinh trên địa bàn 5 huyện này bây giờ không đáng kể.

Thực tế điều tra, khảo sát trực tiếp tại một vài cơ sở phân phối cho thấy hầu hết các cơ sở cung ứng chưa nhận thức hầu hết việc thực hiện thu gom, phân loại chất thải gian nguy. Các cơ sở phân phối để lẫn chất thải gian nguy với chất thải rắn không tái chế được và cho xử lý như các chất thải sinh hoạt. Chỉ có một vài cơ sở chế tạo liên doanh lớn như công ty Honda, Toyota, Sơn Nipon… là có thu gom phân loại tự xử lý bằng sử dụng lò đốt, chôn chặt trong khuôn viên của cơ sở, hoặc ký hợp đồng thuê các công ty môi trường và cái này thực hiện thu gom, đem đi xử lý. Các cơ sở chế tạo tuy đã ứng dụng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy nan, tuy nhiên đại bộ phận các cơ sở cung cấp đều tự mình chôn lấp ngay trong đại lý, hoặc tự đốt, hoặc giao phó cho các cơ quan môi trường và cái này thu gom, xử lý. bảng giá xử lý chất thải nguy hại