xử lý chất thải công nghiệp bằng bí quyết đốt là cách thức xử lý rất đa dạng bây giờ trên thế giới. cách này là phương pháp đơn giản và ít tốn kém nhất trong các loại phương háp xử lý chất thải hiện tại. Tuy nhiên, việc xử lý cần có quá trình được kiểm soát nghiêm ngặt để không làm ô nhiễm môi trường. sau đây là quy trình xử lý chất thải rắn bằng bí quyết đốt.

1. Quy trình Xử lý chất thải rắn bằng bí quyết đốt

a) Chất thải rắn sau khi được thu gom từ các vựa thải sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến nới tập trung, tại đây rác thải rắn sẽ được phân loại và được chuyển vào buồng chờ đốt. Sau đó, tuy từng loại mà rác thải rắn sẽ được đưa vào các buồng đốt chuyên dụng khác biệt.

b) Buồng đốt sơ cấp dùng để hóa hơi chất thải rắn bằng nhiệt trong điều kiện thiếu oxy. Sau đó Béc đốt sẽ cung ứng lửa vào buồng đốt với góc yêu thích để đạt nhiệt độ rẻ. Khi trong lờ đạt nhiệt độ 2500C, lúc này công đoạn carbon hóa mở màn xảy ra. Sau công đoạn hóa hơi sẽ là các công đoạn xử lí nước sạch đốt cháy lượng cặn carbon, khi nhiệt độ buồng sơ cấp tăng đến nhiện độ 9500C. Lúc này béc đố sẽ ngưng phun lửa, lúc này nhiệt độ trong lò được phân phối từ chính các công đoạn xử lí nước sạch phản ứng nhiệt phân. Khi đó cần phải tiến hành nạp một mẻ mới vào lò. Thời gian giữa các lần nạp sẽ được đưa ra trong công đoạn lắp ráp vận hành và thử lò

c) Tiếp đến khí gas được hiện ra từ buồng đố sơ cấp sẽ chạy vào buồng thứ cấp để được xử lý tại đây. Khí gas sẽ được trộn với không khí để bảo đảm được xử lý triệt để. Nhiệt độ trong buồng thứ cấp được duy trì ở 1.200C, Béc đốt lúc này có nhiệm vụ duy trì nhiệt độ này ở mức định hình

Sau khi chất khi đã được xử lý nhiệt ra khỏi buồng thứ cấp, khí thải lúc này lại được tiếp tục xử lý trong các tháp để chắc chắn không còn chứa các chất nguy nan khi thải ra môi trường bên ngoài. Còn tro sẽ được đưa qua cửa tháo tro và xả ra ngoài sau đó được trôn lấp an ninh.

Ưu và nhược điểm của xử lý chất xử lý chất thải công nghiệpƯu điểm:
  • Nhiệt sinh ra bởi lò đốt có thể được tận dụng trong việc phân phối điện, sử dụng cho các lò hơi, lò sưởi.
  • Xử lý được tất cả chất thải rắn mà không cần tốn thể tích chôn lấp.
  • Xử lý triệt để các chất gây ô nhiễm, tránh thể tích chiếm do rác.
  • Chất thải được biến thành các chất có giá trị hơn, có thể được tái dùng.
  • Loại bỏ được nhiều chất nguy hiểm.

Nhược điểm:
  • giá xử lý rác thải công nghiệp đầu tư và bảo trì cao so với các cách khác.
  • Khi vận hành đòi hỏi rác có nhiệt trị cao;
  • Tác động thứ cấp tới môi trường do khí phát thải và phải xử lý tro sau khi đốt;
  • Có thể gặp cạnh tranh khi có sự thay đổi về thành phần chất thải.

Trên đây là bài viết xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt. mong rằng xe đem đến những thông tin hữu dụng cho người mua.