Sản xuất xe máy điện thông minh, Việt Nam nên mua công nghệ

Nếu chờ nghiên cứu công nghệ trong nước để phát triển công nghiệp xe điện thông minh trong bối cảnh hiện nay là thách thức.

Chiều...